Kupuj szybko bez zakładania konta!  

Inteligentne systemy CCTV

Strona główna  »  Artykuły  »  Inteligentne systemy CCTV


Inteligentne systemy CCTV
Monitoring CCTV to obecnie najdynamiczniej rozwijający się sektor przemysłowy związany z elektronicznymi systemami bezpieczeństwa. Początkowo stosowane były jedynie analogowe instalacje CCTV, które z czasem przyjęły formę cyfrową. Obecnie warunkiem niezbędnym do rozwoju systemów CCTV jest stosowanie inteligentnych rozwiązań w postaci oprogramowania i nowoczesnych kamer przemysłowych.
Nowoczesne aplikacje sprawiają, że współczesne systemy dozorowe stają się coraz to bardziej zautomatyzowane, a co za tym idzie cechują się coraz to większą skutecznością. W tym momencie zasuwa się pewne pytanie. Czy inteligentne oprogramowanie i komputery są wstanie wyeliminować czynnik ludzki z systemów dozorowych? Odkąd pojawiły się pierwsze komputery człowiek marzył aby maszyny wyręczały go w uciążliwych i trudnych pracach. Jednak należy się zastanowić, czy sztuczna inteligencja jest wstanie przejąć wszystkie prace wykonywane przez człowieka? Odpowiedź na to pytanie postaram się Państwu przedstawić w niniejszym artykule.

Człowiek od dawien dawna fascynuje się techniką. Ta fascynacja niejednokrotnie prowadziła swych twórców na manowce. Najbardziej dobitnymi przykładami tej zgubnej fascynacji są liczne katastrofy, które na przełomie wieków pochłonęły wiele istnień ludzkich. To właśnie zbyt duża ufność w osiągnięcia techniki doprowadziła między innymi do, takich katastrof jak zatonięcie potężnego Titanica, łodzi podwodnej Kursk czy też spłonięcie sterowca Hindenburg. Ponadto, warto także wspomnieć o licznych katastrofach lotniczych, których było aż kilkadziesiąt. Od czego zależy rozwój technologiczny? Każdemu mogłoby się wydawać, że od funduszy. Jest w tym zapewne coś prawdy, jednak w przypadku rozwiązań CCTV ta teoria się w ogóle nie sprawdza. Weźmy na przykład pod uwagę Wielką Brytanię, która każdego roku wydaje miliony funtów na inwestycje w najnowocześniejsze technologie związane z rozwojem CCTV. Pomimo, tych ogromnych nakładów finansowych nie spowodowało to zakładanego wzrostu skuteczności systemów CCTV. Wszystkie przeprowadzone badania doprowadziły do jednego wniosku, mianowicie, że człowiek był i jest najważniejszym elementem wszystkich współczesnych systemów telewizji przemysłowej. Ponadto, nic nie wskazuje na to aby w ciągu najbliższych lat miałoby się to zmienić.

Człowiek w odróżnieniu od wszystkich współczesnych komputerów dysponuje potężną bronią, którą bez wątpienia jest plastyczna inteligencja, umożliwiająca naukę, analizowanie wielu informacji oraz wyciąganie wniosków. Jest to broń używana zarówno przez operatorów systemów CCTV jak i osób przez nich obserwowanych. W niemalże wszystkich współczesnych systemach telewizji przemysłowej głównymi aktorami na ekranach monitorów CCTV są ludzie. Człowiek w odróżnieniu od maszyny na podstawie zachowań osób znajdujących się w kadrze może określić intencje obserwowanej osoby. Prawidłowa interpretacja zachowania możliwa jest na podstawie analizy całej sytuacji. Co prawda powstają już inteligentne systemy wyłapujące podejrzane maszyny, jednak żaden tego typu system nie jest wstanie wyłapać wszystkich intencji obserwowanej osoby ponieważ repertuar ludzkich zachowań jest praktycznie nieograniczony.

Omówię teraz pewien prosty przykład, za pomocą którego lepiej zobrazuje to zagadnienie. W hali lotniska znajduje się pewien mężczyzna trzymający w ręku teczkę. Na pierwszy rzut oka taki mężczyzna może być uznany za niegroźnego biznesmena. Następnie jeśli podąży z resztą pasażerów do odprawy, zda bagaż i wsiądzie do samolotu uznamy go za podróżnika. Jeżeli natomiast ten mężczyzna będzie wykazywał oznaki zdenerwowania, przez długi czas kręcił się po lotnisku, chodził w obszary, które nie są uczęszczane przez podróżnych, to operator powinien zgłosić to ochronie. W tym momencie operator nie jest wstanie stwierdzić co się z nim dzieje, czy przeżywa złamanie nerwowe, planuje kradzież, zamach terrorystyczny czy też nielegalnie opuszcza kraj. Jednakże to widzi, że zachowuje się podejrzanie i może podjąć pewne środki zapobiegawcze. Przykład jest bardzo prosty i banalny do wykrycia przez operatora o podstawowych umiejętnościach. Istnieje możliwość zaprojektowania sztucznej inteligencji aby wyłapywała niektóre z tych zachowań, jednak nawet najbardziej zaawansowany system nie będzie tak skuteczny jak człowiek. Sztuczna, komputerowa inteligencja nie radzi sobie z sytuacjami otwartymi i dynamicznymi. Zmienność zachowań ludzkich różne kryteria oceny informacji, możliwość wielu rozwinięć akcji jest barierą nie do przebicia przez inteligentne aplikacje. Przykład ten doskonale obrazuje przewagę człowieka nad sztuczną inteligencją i komputerami.

1. Wyprzedzić przestępcę

Kolejną przewagą operatorów systemów monitoringu CCTV nad sztuczną inteligencją jest zdolność do przewidywania kolejnych kroków osób obserwowanych oraz kierunku rozwoju zdarzeń. W odróżnieniu od sztucznej inteligencji człowiek jest wstanie, na postawie mowy ciała precyzyjnie określać intencje obserwowanych osób. Dzięki temu, że operator systemu posiada możliwość odczytywania ludzkich zachowań jest zdolny przewidzieć np., że dziwnie zachowujący się mężczyźni zamierzają zaatakować przechodnia. Pozwala to na wychwycenie podejrzanych i ich śledzenie już na etapie planowania przestępstwa. Właściwa interpretacja zachować oraz zdolność przewidywania kierunku rozwoju zdarzeń jest podstawą podejścia proaktywnego (ang. proactive approach).

Systemy telewizji przemysłowej powstają w miejscach gdzie najczęściej dochodzi do przestępstw. Operatorzy systemów CCTV odpowiedzialni są za prawidłową ocenę zdarzeń i zachowań. Oceniają prawdopodobieństwo przestępstwa, na podstawie pierwszych wskazówek-zachowań obserwowanych osób. W przypadku gdy uznają, że dana sytuacja stwarza jakieś zagrożenie lub jest nielegalna natychmiastowo powiadamiają policję. Następnie operatorzy prowadzą dozór podejrzanych osób i je śledzą aż do momentu pojawienia się policji. Jeżeli istnieje zagrożenie życia lub zdrowia, to przestępcy są zatrzymywani przed popełnieniem przestępstwa. To właśnie operatorzy systemów CCTV odpowiedzialni są za gromadzenie wystarczających materiałów dowodowych.

2. Adekwatna reakcja

Wszystkie wykryte zdarzenia są wynikiem reakcji operatorów systemów telewizji dozorowej. Każdy operator kieruje kamerami w taki sposób, aby przestępcy ciągle znajdowali się w polu widzenia. W przypadku złożonych akcji wymaga się od operatora refleksu, umiejętności operowania kilkoma kamerami i niebywałej spostrzegawczości. Ponadto, ważne jest także współdziałanie z innymi operatorami systemu CCTV. W ostatnim czasie bardzo często zdarza się, że kamera CCTV obserwuje całkowicie inne miejsce niż to w którym doszło do przestępstwa. Jest to spowodowane głównie automatycznym trybem pracy kamery przemysłowej. Prawidłowo wyszkolony operator zarejestruje zdarzenie w taki sposób, by móc zidentyfikować przestępców, ofiary i obserwatorów, co daje mocny materiał dowodowy i może być użyteczne w przypadku konieczności identyfikacji i wezwania świadków.

Kluczem do prawidłowo zbudowanej i funkcjonującej aplikacji monitoringu CCTV jest zatem odpowiednia reakcja operatora na zaistniałe zdarzenia. Prawidłowej oceny zdarzeń może dokonać jedynie operator systemu CCTV, ponieważ w odróżnień od sztucznej inteligencji jest człowiekiem myślącym nieschematycznie. Wyeliminowanie operatora z systemu CCTV i zastąpienie go sztuczną inteligencją mogłoby doprowadzić do sytuacji, że zostanie wysłana grupa antyterrorystów do kradzieży kieszonkowej.
 
3.Ograniczenia operatorów

Systemy telewizji przemysłowej cechują się jednym z najtrudniejszych środowisk pracy w sektorze związanym z elektronicznymi systemami bezpieczeństwa. Telewizja przemysłowa wymaga od operatorów maksymalnego skupienia, śledzenia wielu źródeł obrazów, ciągłej koncentracji oraz nieschematycznego myślenia. Operatorzy systemów CCTV to zwykli ludzie, co sprawia, że w odróżnień od maszyn męczą się i wraz z wydłużaniem czasu pracy tracą koncentrację. Im więcej ekranów obserwuje operator, tym szybciej jego mózg traci koncentrację. W jaki sposób zbudować najbardziej efektywny system dozorowy? Projektanci systemów starają się rozwiązywać ten problem na różne sposoby. Najczęściej tego typu problemy rozwiązywane są poprzez:

- Dobrze zorganizowanego systemu przerw i okresów pracy. Operatorzy monitorujący duże obszary o dużym natężeniu ruchu wymagają częstych przerw oraz krótkich okresów pracy. Pozwala to na mniejsze obciążenie mózgu, a co za tym idzie większą koncentrację podczas całego wymiaru pracy.

- Zastosowanie odpowiednich technik relaksu, w tym tworzenie odpowiednich miejsc odpoczynku dla operatorów systemów CCTV.

- Budowa ergonomicznych pomieszczeń.

Wszystkie ograniczenia wynikające z budowy człowieka można zminimalizować poprzez odpowiednią organizację i środowisko pracy. Należy także podkreślić, że żaden człowiek nigdy nie będzie wstanie śledzić 100 kamer przemysłowych jednocześnie. Jest to bariera nie do przekroczenia, wynikająca z budowy układu oczy – mózg. Nie ma tu miejsca na porównania z komputerem, ponieważ w przypadku opisywanej analizy wideo (pod kątem identyfikacji twarzy) jest to inny rodzaj obserwacji. Ponadto, nie każdy może zostać operatorem systemu CCTV, ponieważ tylko nieliczne osoby posiadają odpowiednie cechy pozwalające im na pracę w tego typu aplikacjach. Większość z tym cech jest predyspozycjami wrodzonymi nie da się ich nabyć w toku nauki lub szkoleń. Operatorami systemów CCTV mogą być tylko osoby wykazujące się wysokim stopniem koncentracji oraz umiejętnością natychmiastowej analizy widziany obrazów. Budowa efektywnego systemu monitoringu CCTV uzależniona jest nie tylko od odpowiedniego doboru sprzętu ale w ogromnej mierze od prawidłowego wyboru personelu.

4. Użyteczność komputerów

Jak już wcześniej wspomniałem operator jest najważniejszym ogniwem każdej instalacji CCTV. Nienależny jednak zapominać o komputerach i oprogramowaniu, które także mają ogromny wkład i znaczenie we współczesnych aplikacjach dozorowych. Komputery posiadają w niektórych kwestiach posiadają pewną przewagę nad człowiekiem. Najbardziej istotnymi zaletami komputerów jest brak zmęczenia wynikającego z długości pracy, możliwość magazynowania i przeszukiwania tysięcy obrazów, co powszechnie wykorzystywane jest do w procesach identyfikacji twarzy oraz talic rejestracyjnych. Komputer potrafi precyzyjnie zidentyfikować poszukiwanego przestępcę i zaalarmować operatora. Człowiek przejmuje nadzór i powiadamia odpowiednie służby. Należy jednak pamiętać, że są to tylko proste reakcje, które wymagają zaangażowania operatora systemu CCTV. Technika nie zastąpi człowieka, ponieważ jest jedynie bardzo użytecznym narzędziem. Obecny bardzo dynamiczny rozwój technologii wzbogaca arsenał narzędzi, umożliwiających prowadzenie skuteczniejszej obserwacji dozorowej. Z uwagi na różnorodność zagrożeń, dynamikę i złożoność zdarzeń, plastyczna inteligencja operatora pozostaje najważniejszym elementem systemu monitoringu wizyjnego. Co prawda powstaje obecnie dużo specjalnych systemów umożliwiających między innymi automatyczną identyfikację podejrzanych zachowań, rozpoznawanie ludzkich twarzy, czytanie z ruchu warg, jednak należy pamiętać, że są to tylko środki pomocne dla operatora a nie zastępcze.